M'loptapang

Donaties, die in Nederland volledig belasting aftrekbaar zijn, kunnen worden overgemaakt naar onze bankrekening in Nederland bankrekeningnummer 43.74.14.639 tnv. Stichting M’Lop Tapang ABN AMRO Bank, Amsterdam
Mocht u meer informatie willen over donaties aan M’Lop Tapang en de gevolgen daarvan voor uw belasting, neemt
u dan contact info@mloptapang.org.